ei ll 4 HOOFDSTUK III. Het personeel van den Raad bestaat uit de Heeren Tegen de zaïnenstelling der kiezerlijsten zijn geene bezwaarschriften ingebragt. Deze verkiezing werd nietig verklaard bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holiand dd. 22 Mei 1876, n°. 5, op grond dat het stembureau op 18 April, in strijd met art. 41 der Kieswet, geopend is gebleven tot vijf ure, waarna eene nieuwe verkiezing plaats had op: G«ul blanco Naam en voornamen brteQea. van elk teekemng der gedurende het jaar gekozen lid. verkiezing. B 11 17 1 SI IS M 9 1336 1550 13 639 774 - 27 689 Gemeentebestuur. PERSONEEL. a. J. E. Andries i 774 13 6Sn 4Jullj 1876. Dr. H. C. Kip». LH. M. de Vriei. Mr. C. van Bell Jhr. Mr. J. F. Schuurbeque Boeye Jaar Van aftreding. 1877 1877 1881 Geul geldige •temmen op eiken ver* kozenen uit- Kebrazt by de Getal uit- gebragte •temmen by de 1339 1552 /Or H. C. K«p«. 18 April en! 2 Mei 1876.) IH M. de Vne». In plaata van: 796 Jhr. F.deCa- sembroot. 838 D. P. J. van Waning. I Geul briefjes i om andere redenen van onwaarde verklaard I by de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 10