98 schilderijen (Prins Maurits- VolksbMiotheken en Leesinrigtingen de Volksbibliotheek van het Departement ’s Gravenhage der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de Leesinrigting voor den ambachtsman (op deze in stelling komen wij nog terug in Hoofdstuk XII), de Katholieke leesvereeniging. Maatschappijengenootschappen en vereenigingen ter bevordering van kunsten en wetenschappen: opgave der voornaamste instellingen onder deze afdee- ling vallende Bibliotheken de Koninklijke Bibliotheek in het Lange Voorhout. Verzamelingen en tentoonstellingen van kunstvoortbreng selen het Koninklijk Kabinet van huis) het Koninklijk Kabinet van zeldzaamheden (Lange Vijverberg n°. 15), het Nederlandsch Museum van geschiedenis en kunst (Prinsegracht n°. 71), het Koninklijk Kabinet van penningen en gegraveerde steenen het Museum Meermanno Westreenianum, de Verzameling van geschied- en oudheidkundige voor werpen van de Gemeente, het Museum van moderne kunst, het Kabinet van schilderijen van Jhr. Mr. H. A. Steen- GRACHT VAN DUIVENVOORDE. a. Kunsten; het concert Diligentia;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 104