P. J. van der Burgh W. Huygens Wzn J. van Stralen 5 1881 1881 1877 1877 1879 1879 1879 1877 1879 1879 1879 1879 1879 1877 1881 1881 1881 1879 1881 1881 1877 1879 1881 1877 1881 1877 -1879 1881 1879 1877 1877 1881 1877 1877 t De Raad had in het afgeloopen jaar het verlies te betreuren van den Heer D. P. J. van Waning, die den 20sten February overleed, na gedurende ruim 13 jaren zitting te hebben gehad. Hij nam de belan gen der burgerij steeds met den meesten ijver en de laar van aftreding. Mr. C. J. E. Graaf van Bylandt F. N. de Charro Mr. F. M. Baron van der Duun Mr. M. Eüssell Dr. J. C. G. Evers. J. G. W. Fijnte Mr. J. J. VAN Geuns Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deynoot A. P. Godon Mr B. H. M. Hanlo C. J. G. Baron van Hardenbroek van 'sHeeraartsberg en Bergambacht Jhr. Mr. B. C. de Jonge Mr. C. A. van der Kemp Dr. H. C. Kips A. E. Maas Jhr. J. Mock Dr. J. Th. Molton A. D. van der Gon Netscher Mr. A. de Pinto Mr. D. Polak Daniels Mr. B. L. Rasch G. H. A. N. Rietstap Mr. W. A. J. Baron Schimmelpenninck van der Oye Mr. H. J. Soury J. Stam Mr. M. W. Baron DU Tour van Bellinchave Mr. J. 1’. Vaillant Jhr. H. C. A. Ver Hucll H. M de Vries Mr. F. A. T. Weve E. B. Baron Wittert van Hoogland

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 11