108 7 HOOFDSTUK XII. 1550 241 9 634 40 340 2 50 220 De verkiezingen voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken hebben de volgende uitkomsten opgeleverd: De middenprijzen van de veld- en tuinvruchten, het ooft, het vee, de boter, de kaas, alsmede der ter markt gebragte hoeveelheden worden opgegeven in het Verslag der Kamer van Koophandel en Fa brieken, Hoofdstuk II, handel sub a (bijlage 38). einde van November en het begin van December in de weide bleef. De handel in paarden van weelde en vette varkens was nog al aanzienlijk, voor beiden werden hooge prijzen besteed. De telling gaf de volgende uitkomsten: het aantal dekhengsten bedroeg dat der veulenmerrienveulens en werkpaarden dat der ezels en muilezels. springstieren melkkoeijen en melk vaar zen kalveren en pinken schapen houders van schaapskudden, geiten en bokken varkens Nijverheid, handel en scheepvaart. I. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 114