a 112 III. a. Binnenlandsche handel. Als naar gewoonte wordt in Hoofdstuk II letter a van het verslag der Kamer van Koophandel een over- zigt gegeven van de markten in deze Gemeente, en tevens van de aangevoerde hoeveelheden en de bestede prijzen. Was de vischhandel in het afgeloopen jaar belang rijk, in andere artikelen bleef de toestand stationnair. De behoefte aan goede los- en laadplaatsen en ver betering van waterwegen naar andere Gemeenten deed zich meermalen gevoelen. Ten opzigte van één tak van handel, namelijk manu- De minder gunstige toestand der schrobnetvisscherij is een gevolg van de mindere hoeveelheid schol, die het hoofdproduct dezer visscherij uitmaakt. Het weder was meestal gunstig Voor de visscherij er werd weinig verlies aan vischwant geleden; op 43 April 1876 echter verongelukte de bomschuit: de Vrouw Idawaarbij men het verlies van acht menschenlevens had te betreuren. De visscherij werd uitgeoefend met 173 bomschepen bemand met 1475 koppen. In 1876 werd aangevoerd: aan versche visch voorf 333,025 zeesterren en afval voor den land bouw voor- 22,000 aan steur- en pekelharing voor. - 1,379,000 garnalen voor- 4,000 De schelpvisscherij leverde wegens schaarschte aan schelpen minder op dan het vorig jaar, de prijzen waren daardoor hooger. t HANDEL EN SCHEEPVAART.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 118