119 10 10 10 cents. P- kg- 14 cents, 14 15 2°. ’s Gravenbaagsche Vleeschhouwerij. In het jaarverslag wordt herinnerd, dat het thans 10 jaren geleden is, dat deze vleeschhouwerij werd opgerigt; de directe en indirecte voordeelen daaruit voor de burgerij ontstaan verdienen wel te worden erkend. Nu echter na dien tijd verscheidene slagterijen zijn gevestigd, waar evenzeer goed vleesch wordt geleverd, is de concurrentie voor de vleeschhouwerij somtijds moeijelijk vol te houden; de financiële uitkomsten der exploitatie in het'laatste jaar zijn echter veel gunstiger dan die in het vorige. In 1876 werden geslagt: 678 runderen, 453 kalveren, 173 schapen. De verkoop bedroeg in het geheel: 224,230 kg. rundvleesch, kalfsvleesch schapen vleesch. waren op 1 Januarij 11 Junij 26 November 21 Die prijzen waren minstens gelijk en dikwijls lager dan in de voornaamste Gemeenten van ons land, ook in die waar broodfabrieken gevestigd zijn. Ook de financiële uitkomsten waren gunstig, daar evenals in het vorig jaar een dividend van 15 per aandeel van f 100 kon worden uitgedeeld. 19 cents 20 34,013 3,868 De gemiddelde prijzen 1.05 rundvleesch, - 1.25 kalfsvleesch, - 0.70 schapenvleesch. RO»«IBBOOD. ungebuild. TABWBBROOD. gebuild.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 125