I I s 43. I I I I i s 1 i l i 1 i i i i I I I win I Wi I 1 «•il I I i 4 :iHÏ lp j is II i I I 5 i H STAAT van den mtiandelijkschen loop der Bevolking in de Gemeente ’s Gkavenhage in het jaar 1876. I g g o g I g g g .CS 5 g 0 g g ƒ-< I g s g g c3 3 g o g s s g eg z S I Bijlage 1. apliC" ilffil- s 8 s 5 s-ë Ito Ja §ë-l s o -s^.s ’HOI °5Wil g-* g I STERFTE. GEBORENEN. VE BANDURIN GEN LEVENLOOS TWEELINGEN. SCHEIDINGEN HUWELIJKEN ECHT- (De levenloos aangegevenen niet mede begrepen.) AANGEGEVENEN. VAN levenloos aangegevenen.) van TUSSCHEN SCHEIDINGEN. WOONPLAATS. TAFEL EN BED. ONECHT. WETTIG. WETTIG WETTIG WETTIG ONGE- GE- MAANDEN. ONECHT. EN ONECHT. WETTIG. EN EN Totaal. AANMERKINGEN. Levend Levend HUWDEN. HUWDEN. ONECHT. ONECHT. ONECHT. geboren. geboren. 9. 5. 7. 11. 22. 20 25. 28. 26. 32. 36. 38. 39. 37. 50. 57. 58. 64. 61. 1 2 186 1 2 125 H 2 4 zz 1 1 2 1 1 3 1 95 1 2 1 3 2 5 Totaal1941 87 45 35 41 254 1357 1369 99 9 2 89 74 10 13 40 54 1849 145 142 2086:1991 18 4 17 14 924 877 307 238 47 126 48 29 1309 44 1340 1353 23 1363 3119 3684 2177 2241 740 27 27 895 2 2 2 9 4 2 45 186 76 14 2 3790 23 4 163 94 287 4077 35 1801 29 4083 545 47 380 2726 77 2649 67 2716 6803 4418 895 2 4 9 6 In February is gehuwd Gezamenlijk te J ongman 1011 1 n 2 tt 2 1 zz 1 te 1 et te te ee ee 1 ee te te te 1 1 ee ee Totaal der beide geslachten Maart April Mei Junij Julij Angustns October December 10 10 13 18 9 5 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 2 o 3 3 1 1 2 1 2 o 1 180 203 166 169 138 168 178 182 183 180 169 gesch. Echtg. Jongedochter gesch. Echtg. Jongedochter gesch. Echtg. Jongedochter ee gesch. Echtg. 8 4 13 8 6 5 10 4 10 8 9 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 10 6 14 9 6 6 10 4 10 9 10 5 3 2 3 3 5 3 7 6 3 4 2 4 Levenloos aange gevenen. 1 2 3 1 Levenloos aange gevenen. (Hieronder begrepen die van personen, die hunne woonplaats niet hebben in de Gemeente.) 3 1 7 4 2 8 3 5 6 5 1 3 2 5 5 1 4 5 ee 6 1 121 112 112 96 114 74 111 143 105 90 126 136 1 3 2 te 7 6 6 1 7 3 3 5 2 2 1 3 1 4 4 2 1 1 2 106 116 108 98 115 98 133 127 121 105 113 113 125 116 114 97 115 76 111 145 107 91 129 137 2 3 3 5 4 1 2 1 1 2 3 ee 1 2 Mannen. 45667 In April is overleden een gescheiden man, oud 55 jaren. In December is overleden eene gescheiden vrouw, oud 54 jaren. g o o g o Getal kinderen der eehtge- nooten. Vrouwen. 54587 13 96 12 8 9 11 16 9 10 8 10 11 11 11 "5 is 151 276 252 243 588 308 285 349 266 324 382 260 'S CJ C 1 1 te 109 54 172 136 158 131 135 134 153 166 171 170 163 160 186 151 171 144 44. P Ji 46. 48. g g CO g g I 'o 56. 54 65 48 57 153 61 44 117 67 70 107 52 Totaal. 100254 Januari) Februarij Maart April Mei Junij Julij Augustus September October November December. a i o 34. 35. 47. d 49. 6. 8. g 21. 113 102 a i 45. d 51. ee te et 1 3. d 5 17. d F- 42. CO O tb g en e-O 55. 59. 10. d - o 15. 1 zz 33. 141 102 140 247 230 179 166 161 176 247 286 166 52. 60. 18. d 19. 24 27. O 30. 31. d 63. 3 12. 1 3 1 4 4 3 3 6 2 1 4 3 i 40. 1 a 3 41. 105 113 106 98 108 92 127 126 114 102 110 108 153 273 202 263 473 272 260 266 232 247 274 204 47 48 44 48 131 51 37 96 49 58 87 44 3 1 5 o 4 1 7 6 4 5 3 2 3 3 5 3 8 6 3 4 3 4 71 62 67 51 70 52 77 109 81 67 75 95 3 4. co r© b£) c5 tp 53. a' CJ 5 3 62. 12 5 6 7 8 6 9 5 3 11 6 9 3 23. 24 36 28 28 25 26 19 25 26 18 27 25 27 29 22 26 26 13 19 18 13 Ui', Hu 135 253 214 183 174 156 211 212 256 157 3 1 5 2 5 3 12 6 4 6 2 5 1 5 et 2 1 3 2 5 2 1 3 o S 3 16. 3 29. 3 3 1 4 5 3 4 6 2 2 4 3 <n ci s o’ yo 54. Totaal. 4083 6803 226 11112 2716 4418 137 7271 3841 104095 Vrouwen. BSannen. 2090 3119 122 '5331 ~1353~ 2177 75 3605 2115 56702 Mannen. 2287 1726 47393 Vrouwen. 1993 3684 104 5781 13~63 2241 62 3666 27 26 23 j 19j 241 10 15; 18i 16 13 26 21 Krankzinnigen Bestedelingen en 72 70; 76 63 69. 65 101! 98; 84! 78; 73 75; 13. 11 3 5 18 7 3 13 13 6 13 S 181 203; 150 158 143 151 166 194 199 185 166 153 2. 11 5 5 5 7 5 6 2 10 4 9 r 166 191 155 155 150 132 156 177 189 171 155 144 Getal kinderen der echtge- nooten. (Begrepen onder de geborenen en een Jongman gesch. Echtg. !il!ï Wh Weduwenaar gesch. Echtg. Weduwenaar gesch. Echtg. Jongman gesch. Echtg. Totaal der Sterfte (kol. 47 en 48) i Personen die de Gemeente verlaten hebben (kol. 51 en 52) Ambtshalve afgeschreven ond 37 jaren met eene 42 - Jongedochter 57 37 39 53 41 41 26 47 29 ■S g ■3 £- CJ as h 63 CZ2 15 2090 1993 Gezamenlijk Verschil in meer Bevolking op 31 December van het loopende jaar 1876 Hieronder begrepen Behoorende tot de Landmagt Zeemagt. Gevangenen 108 114 117 112 96 110 120 100 75 130 111 131 145 120 110 15; 107 26 111 127 20 111 136 bedelaars in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid enz. Bevolking op 31 December van het afgeloopen jaar 1875 Berekening van de bevolking van het loopende jaai .-““S' -Si 5— na bD rj o.S |-3 H a o “P Totaal der Geborenen (kol. 12 en 13) - Personen die zich gevestigd hebben in de Gemeente (kol. 49 en 50) Ambtshalve ingeschreven 14 14 12 166 170 12! 167; 143 11 162j 146 5; 146: 139 14 165167 193; 176 197 181 184! 183 167 181 155: 169 gesch. Echtg. oud 36 jaren. 31 - 27 31 - 43 57 26 45 - 22 39 27 - t-. bn „O O C3 W S 3 j "o b a Bz i” a= S’* c-- cn -g 'S o' S s 5-^ O s -• -S -I a 2 a l-ris.s p o 15 12 11 12 12 14 9 16 8 13 12 11 WETTIG, ft rij g 14. d o hf-t C8 l-H O .2 «3 cu gs” 1 S 3 Cl o 43 CO "o a ’a a o - o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 129