7 Is/c Afdeeling. 200 1800 1500 1500 1300 1200 1100 700 30 Mei tot Secretaris werd benoemd de Heer K. van van den Heuvel, Hoofdcommies ter Gemeente-Secre- tarie, die zich reeds gedurende tai van jaren als een kundig en ijverig ambtenaar bad doen kennen. Voor de hierdoor opengevallen betrekking werd eene nieuwe regeling noodig geacht, ten gevolge waarvan benoemd werden tot Hoofdcommies, Chef der tweede Afdeeling, de Heer E. Evers, Adjunctcommies 1ste klasse aan het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland en tot Commies-redacteur Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Adjunctcommies aan het Departement van Financiën. Het personeel der plaatselijke Secretarie is thans zamengesteld als volgt: De Heeren: 2de Afdeeling. 600(dus IsteKlerk.)’ *200 Jaarwedde. 31 Dee. 1 Jan. 1876. 1877. ƒ2600 ƒ2600 2000 j 2000 200 2000 2000 200 200 1700 1400 1400 1200 1100 1000 600 500 200 K. L. Hüpscher, Hoofdcommies A. T. van de Watering, Commies. personele toelage J. M. Stobberingh, Commies personele toelage J. G. W. Bauer, Commies W. Dietz, Adjunctcommies. P. de Blaalw, idem W. L. Gerth, idem K. H. C. Zif.gelaah idem F. H. Vaupel Kleun, idem J. C. Robertson, 1ste Klerk C. P. W. Pickhardt, 2de Klerk W. H. v. d. Heijden, Surnumerair E. Evers, Hoofdcommiesƒ2100 ƒ2100 A. C. Wiemans, Commies1700 1800 K. H. Ter Winkel, Adjunctcommies 1000 1100 K. C. F. DEN Exter, 2de Klerk 450 500

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 13