V. I STAAT van de overledenen te ’s Gravenhage in het jaar 1876, met inbegrip der levenloos aan- gegevenenverdeeld over de verschillende maanden van het jaar en naar den burgerlijken staat. Bijlage 0. Ongehuwd. Gehuwd. Totaal. MAANDEN. M. V. M. V. M. V. 831 JANUARIJ 82 24 27 12 137 27 FEBRUARIJ. 76 36 26 8 122 29 MAART 90 28 23 9 127 22 APRIL 72 28 19 11 26 111 MEI 75 25 24 16 116 26 JUNIJ 71 58: 26 10 9 106 81 JULIJ 120 111 86 19 10 140 AUGUSTUS 102 114 25 135 8 18 150 SEPTEMBER 94 84 26 16 130 10 13 113 OCTOBER. 87 78 18 13 116 11 15 106 NOVEMBER. 81 27 26 121 11 26 133 DECEMBER 25 21 116 11 145 Algemeen Totaal 1023 964 307 238 254 126 1456 1456 20 Weduwen- i staat. f) Hieronder één gescheiden, oud 54 jaren. 118 120 73: 581 78' 15 18 67: M. 83 80 104 128 oud 55 jaar. 13 19 Aanmerkingen. 118 103 Hieronder i één gescheiden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 133