- STAAT van de Bevolking der onderscheidene gods dienstige gezindheden in de Gemeente ’sGravenhage, op 31 December 1876. Bijlage 4. Totaal GEZINDHEDEN. Generaal. I Totaal. V. Totaal. M. V. M. 52 7 3 4 3 148 253 256 3 104095 5253 5623 10876 42140 51079 93219 Totaal 51 1 33 1 Nederdnitsche hervormden Fransche of Waalsche hervormden Engelsche of Presbijt. hervormden Leden der Schotsche gemeente Anglikaansche Episcopaten Evangelisch Lutherscheu Herstelde Evangelisch Lutherschen Doopsgezinden of Mennonieten Remonstranten Hernhutters of Moravische broeders. Kwakers Christelijk afgescheidenen Roomsch Catholijken Oud-Roomschen of lijke clerezy Grieken Armenianen Nederdnitsche Israëliten Portugesche Israëliten. Tot geene der genoemde gezindheden behoorende EERSTE ZEVEN AFDEELINGEN. 665 13109 645 53 5 125 1828 88 105 341 1930 127 100 2 4275 283 217 6 ACHTSTE AFDEELING (Scheveningen.) 142 631 156 628 38 2 298 1259 71 3 59702 1445 100 11 208 4026 165 226 715 4346 286 224 6 50577 1443 100 11 208 3923 164 223 714 4390 1 3 1 9125 2 103 1 3 1 790 16258 2345 156 117 4 1455 29367 van de Bisschoppe- 105 1753 30626 22869 27708 798 47 6 83 2095 76 118 373 4735 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 134