I 1 i 4. ij n 14 hl 1876, naar de oorzaken van den dood, den tijd, het geslacht en de maanden. Hf I i I xl F 11 ra S e I !25 2492 Sterfte te ’sGravenhage in It I i i I li 11 K as s s 41 I 44 41 s :g s 41 I OOIlZAklil VAN VEReijdEN. mIv. m v. 3| 7 I "r 255 7 r P I I 34 g 5 - 831 i I m|v. mIv. I I 2 S 2 7 I a I K I 2 1“ 4.2. 1 4.2, co 4.2, R2 11 1 i I s 2-' m|v. m v. 71 41 a 4 0 I I I .7 j24' I f 1 ij 54 jian merkingcn M. V. M. I V. M. V. M. V. M. V. M.j’V. M. V. M. V. 1 V. M. V. V. M. V. 7 6 10 6 8 9 5 6 4 10 C 9 5 3 9 11 10 7 6 9 5 14 10 12 87 6 99 Levenloos aangegeven c MjV. M. V. Mv. V. M M V. M. V. M V. M V. M V. 1 3 1 1 1 2 1 2 1 20 1' 3 2 1 13 7 4 3 4 1 2 8 22 29 24 29 10 20 1G 12 29 18 17 13 8 212 15 13 13 16 14 14 21 -133 27 G3 58 70 62 43 1 1 .1 1 3 1 2 2 2 1 1 11 3 3 1 1 7 4 1 10 9 9 10 5 8 5 4 3 6 9 2 2 8 16 4 167 5 9 11 4 3 10 109 4 58 48 26 61 32 3 5 5 8 5 3 2 1 2 2 4 2 3 5’ 70 4 6 1 2 7 2 1 47 23 1 11 1 16 71 1 7 2 1 afwisselende. 5 5, 5 1 3 1 1 1 2 1 zitplaats. 1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 13 1 1 1 4 3 4 5 2 1 1 1 1 161 2912 1 1 1 3 1 8 2 1 1 1 1 16 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 9 7 2 2 2 3 4 1 1 2 1 4 1 1 1 17 1 1 1 2 1 1 4 3 6 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 11 2 2 2 1 2 1 1 11 4 1 1 2 12: 7 2 1 1 1 2 1 II. 1 Koortsen. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 13 8 6 1 1 1 3 1 3 4 2 2 1 2 1 2 33 3 2 2 3 1 1 .1 14 20 13 2 4 1 1 4 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 15 1 1 1 1 1 1G 1 17 IIL Huidziekten. 18. Morbili 2 2 1 10 2 2 1 3 18 1 1 4 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 Epilepsie 7 3 4' 10 12 8 6 4 5 6 6 9 2 7 7 3 5 9 6 11 2 17 17 15 12: 12 18 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 f 8 1 1 1 8 1 2 3 3 2 7 3 7 2 1 2 5 5 3 2 1 4 2 5 1 6 2 4: 5 2 97 19 14 23 6 2 o 4 4 6 7 5 5 6 7 4 3 6 8 7 7 4 8 10 7 5 ,5 4 4 6 4 5 1' 8 14 3 2 3 2 1 1 2 4 1 4 1 2 1 2 2 2 2 5 1 1 2 1 3 1 8 2 1 2 3 1 1 1 1 26. 2 1 1 1 1 3, 2 1 1 7 10 1 1 4 1 1 2 27. 10 9 8 8 11 4 15 14 8 9 12 9 10 14 11 14 11 10 11 9 14 14 17 121 136 8 13'35 33 30 27 14 6 16 21 18 3 3 2 1 1 4 1 1 5 4 2 6 2 4 1 1 5 1 4 3 1 1 3 4 1 3 1 3 23 23 1 1 V. Ziekten va» de 1 1 3 5 4 2 3 3 2 3: 3 3 3 3 4 1 1 1 1 20 4 3 5 4 7 30. Influenza 24| 18 24 17 11 16 5 8 11 6 3 9 16 11 14 7 10 6 8 15 2 10 6 8 12 8 7 16 8 14 15 13 1 13 117 3 4 1 1 2 3 18 4 4 7 10 4 2 3 6 5 1 11 6 3 3 6 2 7 12 11 10 5 1 11 6 5 11 11 5 1 70 32 1 14 1 2 22 33 53 4 1 2 1 1 3 1 1 9, 4 1 5 1 2 1 1 1 1 Jiart en vaten. 1 5 7 3 1 4 9 2 3 2 2 3 2 7 6 1 2 1 3! 7 4 5 6 3 2 2 41 56 4 4 8 4 1 1 35 10 1 1 3 4 3 1 19 5 1 26 1 1 1 1 1 1 12 6 3 15 8 2 6 1 1 9 12 9 17 5 5 7 14 12 2 2 1 3 1 1 4 1 1 85 1 1 44 2 41 1 1 2 2 1 VII. Ziekten van de 2 2 2 4 3 3 2 2 1 2 2' O 1 2 3 1 2 1 41 15 7 26 2 1 8 G 5 4 9 19 10 13 33 24 9 7 28 24 1 3 27 4 16 7 6 4 7 2 9 8 1 11 1 1 1 103 11 1 1 1 3 5 1 2 4 3 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2' 1 3 3 3 2 3 1 1 1 -1 23 1 2 1 2 2 4 7 1 9 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 18: 1 1 3 3 3’ 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 2 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 geslachtswerktuigen. 1 1 1 3 4 4 21 7 1 1 2 36 1 1 3 5 15 2 8 3 3 1 1 1 1 1 3 4 4 2 1 1 6 1 1 2 3 6 1 1 kraambed. 1 1 2 1 3 47 3 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1 5 4 10 1 48 49 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7' 1 1 1 1 1 1 2 11 1 2 3 1 1 2 1 50 18 2 1 1 3 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 9 51 9 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 5 1 2 2 3 17 1 1 8 52 5 22 1 2 1 1 1 1 1 1 53 54. Onbekend 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 I 1 1 1 5 2 3 3 1 2 13 1 2 28 2 54 1 3 7| 3 8 7 22 19 19 13 8 118 137 3 28 TOTAAL 291 254 222 285 260 278 324 298 244 15 41 291 255 139 32 131 M. 10 12 44 130 143 V. 141 OP DEN LEEFTIJD VAN: 34 5 3: 25 2 3 28 1 X. Gewelddadige invloeden. 49. Gebrek. Verwaar!oozing 50. Verdrinken. 16. Variolae (Variol: 17. Scarlatina Pyaemie. Arthrocace f Ulcus noma f. 30 31 8 De ten gevolge van met getee- feende oorzaken overledenen hier nogmaals on te teekenen 7 1 2 4 1 28' 29 ►4 O 2 2 42. Morbus Brightii 43. Acute ziekten der pis- 44. Chronische ziekten der pis- 45. Carcinoma uteri, testis 2 36 37 7 1 1’15 1! 4 38 39 10 5 1 3: B 2 T 21 3 1 2 34 12 1 3 1 1 1 1 2 2 1 7 85 4g| 4 1 10 18 10 30 33 O 97. 5 2| K S a o 78 K a 12 1 6 2271 45! 2' 1 i 1 6 c 7 2 i M cc- t 1 i 124 r 10 1 25 fa a a fs fS ao a M P. W M P 257.' 46 ^pijsoerteringswerktuigen 3 127j118 9 7 2 1 12. 2. 16 2 2 1301113 11G-106 121'133 116jl75 243 1 17 4 1. 2 O T-f H rl 1T5 o a O .r-s 2 1 »o r-i a en hare gevolgen. o GM O o »o <x> ca l s-2- I es •’-2 3 I o.S. 1 S’! 1 1 3 14 186 46. Metrorrhagie. Dystokii 47. Eklampsie. Mania puerperalis f 48. Febris puerperalis 1 en geslachtswerktuigen. Diabetes f 7| 4 1: •'—i 9: 10 2 30 14 1 'o vs a 0.2, de pis- en >o a O co a i o (N O co a .a» o 186 d o co a en geslachtswerktuigen M. J V. M.| V. O th a 41 M. I V. re R ga 19 20 a Ol C t-h 4 1 42 '43 •45ji 46 a ns CJ o <-zi cs au c3 5 2 M lij 8 1 'l O d m .2, ie. Abortus. Plotseling f 4 14 14 4! (N d I. Ziekten van 1 9 11 M. spijsverteringswerktuigen. Hernia incarcerata f der Bpijsverteriagswerltfcuigen (exc. 39) algemeene en 111J103 116'128 214 3 }i£Tsenen en zenuwen. Ti e 2 en hare gevolgen. Febris intermittens perniciosa C IV. Ziekten van go T-1 -75 6 1 2 o co a G4 39: 73 18 ademhalingswerktuigen 5 re -s e 1 441 14 15 9 13 2 1141 M V, 43 15 15 1 2 229 1 1 VI. Ziekten van 33. Acute ziekten van hart en vaten. Rheumatisinus acutus j Rheumatismus chronicus. Arthritis. Gangraena senilis 35. Vitia cordis organica. Aneurysma f 79,i 156 3 11 58: 59 137 26 De ten gevolge van met f getee-’ kende oorzaken overledenen hier nogmaals op te teèkenen. 1 j M. 120Ï122 242 19 20 G 8 23 1 1 25 I26| 176|148 15o|148 9oj94 66 73 184 31. Acute ziekten der ademhalingswerktuigen 32. Chronische ziekten der ademhalingswerktuigen 9 17 27 67|63 70 73 G4:[67 143 148 1571207 5oj«l 364 12 13 213 2 t .8 S é-< 39. Carcinoma der spijsverteringswerktuigen 40. Acute ziekten der 41Chronische ziekten lae bij gevaccineerden f) en hare gevolgen en hunne gevolgen 19, Andere acute huidziekten. Anthrax en cartunkel f. 20. Chronische huidziekten. Daauwworm Indnntio telae cellulosae VIII. Ziekten van 14 14.7 116- 261 153 51. Verbranding 52. Gewelddadige dood. Zelfmoord f 53. Vergiftiging. (Zelfmoord door vergif f) 21. Convulsies (exc. 47). Trismus. Tetanus, circa. I 22. Krankzinnigheid. Delirium tremens f. I 23. Apoplexie 24. Acute hersenziekten 25. Chronische hersenziekten RnggemergsUjden. Paralysis IX. Ziekten van het 10g| 81 14o|12O 135(150 187 XI. Onbekend» 36. Angina diphterica 37. Diarrhoea. Dysenterie f 38. Cholera nostras 12. Typhus 13. Febris typhoidea 14. Febres continuae 15. Febris intermittens Phthysis pulmonum, laryngea. Haemoptoë 28. Croup 29. Kinkhoest 1. 6; 2. Levenszwakte. Auaemie. Paedatrophie. Tabes meseraica (beneden 14 jaren) 3. Tenng van volwassenen (exc. 27) (van 14—65 jaren) 4. Marasmus senilis (boven 65 jaren) 5. Scrophulosis Khachitis Syphilis f, 6. Haemorrhagic (exc. 27 en 46) 7. Absccs. Ulcus. Fistula. Gangraena. Hektische toestand. 8. Scorbutus. Morbus maculosus Werlhofli. 9. Carcinoma (exc. 39 en 45) 10. Hydrops (exc. 15, 17 en 42). 11. Plotseling 2 2 4 85^64 163’115 - 149 15 1456 1456 2912 1 24 5l 10 ‘2 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 142