’s Geavenhage 16 Maart 1877. 1°. 2°. 4’. 5'. den heer R. Baron Collot d’ Escury). 6°. Bijlage 9. De Commissie van beheer over de geschied- en oudheidkundige verzameling betrekkelijk 's Gravenhage heeft de eer voor het Gemeenteverslag over 1876 het volgende te berigten. In de verzameling zijn opgenomen de volgende voorwerpen: Eene van stroo vervaardigde afbeelding van het Buiten hof, met gezigt op den Hofvijver. (Geschenk van de heeren D. Boer en Zonen). Een bronzen medaille, ter herinnering aan de oprigting van het ruiterstandbeeld van Prins Willem I. (Geschenk van den heer J. J. Buhe). 3°. Fragmenten van een schoorsteenmantel van gebakken aarde en rookpijpjes, welke zijn opgedolven bij het af breken der perceelen 15 en 17 Parkstraat. (Geschenk van de heeren D. A. Thieme en J. Stemberg). Twee photographien van het kindergeschenk aan Z. M. Koning Willem III, aangeboden bij het 25jarig kroon- ingsfeest. (Geschenk van den heer P. H. Dewald). Een houten drinklepel met ketting en slot, alles uit één stuk gesneden. (Geschenk van Een buste van Z. K. H. Prins Frederik der Neder landen. (Geschenk van den heer F. Botgorschek). 7°. Eene phototypie van een plan voor de verbouwing van het Binnenhof (a vol d’ oiseau). (Geschenk van Jhr. Mr. Victor de Steebs).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 143