I 10. 10. 11 o a f- I L BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER Aan- Aan merkingen merkingen. Artikel. Onderdeel. Artikelen. Artikelen Onderdeel. Artikel. Transport ƒ1,595,551.29 I het Rijk 1590 51 ding. de Provincie 1999 27* 50.00 Opbrengst gasthuis d. schouwburg waterleiding e. 46,266.32 gasfabriek 464,760.29“ 548,934.35 12,844.07* 1°. 2°. voorziening in verschil-' 12,178.89 .[ƒ1,759,687.50 I 3». 1,759,687.50 I 5833.34 4’. 92,614.28* 2247.48 2247.48 Opgenomen gelden 175,000.00 i I 175,000 00 40,162.39* Transporters f 1,728,327.97 voor middelbaar onder wijs alle overige school gelden I Onderdeelen in de artikelen begrepen. 33,967.95 j 300.00 Geldleeningen. voor het onderwijs op de latijnsche scholen particulierenI Giften, legaten enz. b. Schoolgelden voor lager onderwijs. Restitutie van uitgezette kapita- 8 Regtenloonen a. en andere gelden [bedoeld in art 238 (art. 240). Ter 1 lende behoeften a. Reutgevende (bijv inschrij vingen op het Grootboek,! landerijen enzdan welI b. voor de publieke dienst be stemd (eene oude school j een deel van publieke wegen I of wateren, oud materieel,! i als meubelen équipement-! stukken, enz) 9 Politieregten en verdere i sten. J Onderdeelen in de artikelen begrepen. Opbrengst van verkochte eigen- i dommen. Transport f 1,728,327.97 Weg-straat-brug-kaai- haven-kraan-sluis-, dok-, boom- en veergeldenwik- weeg-, meet- en keurlooneu gelden voor banken ofstaan-| plaatsen in hallen, op mark ten en dergelijke openbare plaatsen, begrafenisregten en andere inkomsten uit. de begraafplaats, heffing voor het gebruik van openbare wegen en wateren (precario), heffing wegens het schutten van vee, dekgeld(inkomsten uit de gemeentelijke stieren-! houderij)inkomsten voor; het luiden der klokken. f 61,757.98 Transporter)f 4,214,197.30 Subsidiëu en a. Subsidien van andere bijdragen in de kosten der gemeentehuishou- o' i a. Boeten aanhalingen, op inkom- brengst van straatvuil, haardasch, puin, steiger- aardeenz.opbrengst van niet gereclameerde, gevon den of in beslag genomen voorwerpen (van geschut i vee), enzf 40,162.39* b. Opbrengst van de bank van1 leening, afkoop van per-j soonlijke diensten (Artt. 192 j en 193)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 148