8 Jhr. Mr. C. II. Bef.laerts van Blokland, Commies-Redacteur, tot geen bepaalde Afdeeiing beboerende 3de Afdeeling. 1900 1400 1300 1300 400 100 300 (dus 2de Klerk.) 200 1000 850 850 850 750 750 875 f 950 900 850 850 850 750 750 Jaarwedden. ƒ2200 ƒ2100 1800 1400 1200 1200 De Gemeentebedienden zijn In 1876 werden benoemd tot surnumerairs de Hoe ren W. II. van der Heijden en G. van Meeuwen. In plaats van den bode J. B. Bekkers, die tot concierge van het gebouw der Teekenacademie werd aangesteld werd tot bode benoemd C. Alberts. De gedurende het jaar vastgestelde plaatselijke Ver ordeningen bestaan uit twee Strafverordeningen, en wel: n°. 436, op de inrigting van secreten, riolen en beerputten, vastgesteld 15 Febr. 1876; 1500 1500 a PLAATSELIJKE VERORDENINGEN DOOR DEN RAAD GEDURENDE HET JAAR VASTGESTELD. G. Mf.oenbach Hoofdcommies C. A. A. van Ginkel, Commies D. J. E. Jullien, Adjunctcommies C. F. Schor, idem J. C. Meijs, idem J. J. Mastenbroek, 2de Klerk W. A. C. Pont, 2de idem B. J. Warnars, Surnumerair G. van Meeuwen, Surnumerair 31 Dec. 1 Jan. 1ST». 1877. 300 300 200 200 W. F. Wolffensperger, Concierge en Ka merbewaarder Idemals Boutefeu BodenA. J. Bruuer L. ScHWAANHUUZER H. J. A. van Beuren J. de Jong C. Alberts

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 14