f 3 VERZAMELSTAAT van het bedrag der kohieren van den Hoofdelijken Omslag en van daarop gedane ontvangsten. Bijlage 12. Blijft Nog zuiver bedrag. te innen posten. Aanmerkingen. 1. 3. 5. 2. 6. 4 7. 8. 9. 10. f 1678.63’ 90.26’! 87801 f 1768.90 f 3016.50 91632.02 88615.52 f 86846.62 Totaal 1867 89068 ƒ191055.70 ƒ182790.53 8265.17 ƒ177578.14’ Totaal 5212.38’ ƒ182790.53 90058 1868 1070.10 ƒ196364.01’ ƒ187607.33 8756.68’ ƒ182752.95 ƒ187607.33 Totaal 92021 1869 11209.63’ ƒ201756.75 ƒ185822.10 ƒ190547.11’ Totaal 1870 93083 8311.64’ ƒ196955.98 ƒ191955.86 ƒ196955.98 5000.12 Totaal 92644 1871 12388.44 ƒ200939.76’ ƒ213328.20’ ƒ195464.03 5475.73’ Totaal 92785 1872 11208.69 ƒ207621.19 ƒ218829.88 ƒ201628.09’ 5993.09’ ƒ207621.19 Totaal 1873 94895 5907.81 ƒ216430.36’ ƒ222634.68’ 6204.32 ƒ228542.49’ Totaal 1874 97565 11105.17 ƒ360882.14’ 520.17 ƒ360882.14’ ƒ371987.31’ Totaal ƒ348983.54’ 11378.43 1875 97565 f 14399.41 ƒ332140.32 1973.32 ƒ332140.32 ƒ322056.59 8110.41 346539.73 Totaal 15438.72 6198.43 1876 100254 15438.72 ƒ343368.67 ƒ358807.39 19693.10* Totaal. ƒ343368.67 Benaming der kohieren. Bedrag der kohieren. Bevol king. Primitive. Suppletoire i, Primitive... Suppletoire i Primitive. Suppletoire i Primitive.. t Suppletoire Primitive. Suppletoire Primitive. Suppletoire Primitive. Suppletoire. Primitive. Suppletoire Primitive. Suppletoire Primitive. Suppletoire Primitive. Suppletoire Af te trekken wegens verleende afschrijvingen. Ontvangsten na aftrek der betaalde restitution. Totaal gelijkstaande aan kolom 6. ƒ190802.17’ 10954.57’ ƒ176220.18* 9601.91* 1866 (laatste 8 maanden). ƒ350208.97* 21778.34 ƒ326986.63 19553.10 ƒ213704.89’ 14837.60 ƒ185748.83’ 10615.18 183544.08’ 7511 61’ ƒ335470.39 23337.— ƒ202269.26 11058.94* 88273.52* 3358.49’ ƒ195092.83 10174.79* 10556.52 548.65 13665 72 733.69 10697 04’ 511.64’ 5651.84’ 255.96’ 2865.97’ 150.52’ 12137.34’ 251.09’ 10677.39 522.24 ƒ208053.05 14581.63* ƒ320031.67 23337.— ƒ186976.52’ 9979.45’ ƒ180124.78’ 10422.33 ƒ190131.91’ 10807.85 ƒ175637.21’ 7153.31’ ƒ339652.45’ 21229.69 ƒ313320.91 18819.41 85407.55 3207.97 f 173517.14* 9235.53* ƒ329464.71 19518.83* ƒ185465.95* 9998.07* ƒ182449.20’ 9506.65’ ƒ191106.78* 10521.31 ƒ202807.44 13622.92’ 83728.91’ 3117.70’ ƒ170679.39 6898.75’ 6467 66 1642.75 5245.61 958.71 5162.15* 830.94 9673.45* 1704.97* 4527.32 472.80 4544.83’ 309.54’ 4957.82’ 254.56 1056.57* 916.74* 514.29 5.88 I ƒ190131.91’ I 10807.85 208053.05 14581.63’ ƒ180124.78’ 10422.33 ƒ339652.45’ 21229.69 313320.91 18819.41 ƒ196268.94 11352.25 ƒ178062.25 9545.08 ƒ320031.67 23337.— ƒ196268.94 11352.25 7906.87 358.30 4665.96 809.77* Aangezuiverd bij de rekening over 1871. Aangezuiverd bij de rekening over 1873 Aangezuiverd bij de rekenins over 1869. Aangezuiverd bij de rekening over 1868. z w ƒ186976.52’ 9979.45’ 205267.62’ ƒ305746.67’ 16259.91* ƒ206965.98* 11863.89* ƒ222634.68’ ƒ190547.11’ Aangezuiverd bij de rekening over 1874. Aangezuiverd bij de rekening over 1870. Aangezuiverd bij de rekening over 1874. 7686.58’1 178062.25 - 9545.08 I 88615.52 ƒ175637.21’ 7153.31’ Na het afsluiten der rekening over 1875 is nog ontvangen: Primitief 150.47* Suppletoir - 47.30 197.77’ ƒ317477.13* 6198.43 ƒ200939.76’ Oninvorder- j bare posten. ƒ306367.09 11110.04’ 8116.30* 195.34 85407.55 I 3207.97 f 7466.15 12226.95* 4854.38 3904.60 I 820.41‘| 4725.01’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 156