10 van Ge- In de inrigting en verdeeling der archieven is sedert 1871toen die het laatst werden opgegevengeene Verschillende bouwplannen als: in het Kleine Veentje, achter de Alcxanderskazerne, tusschen de Veenlaan en Veenkade, bij de Hoefkade. Gymnastiekonderwijs aan de Hoogere Burgerschool. Tarief voor het duinwater. Afstand en aankoop van grond. Onderzoek naar den toestand der nieuwe gasfabriek. Aangaan eener geldleening. Verschillende punten betreffende den hoofdelijken omslag. Verleenen van subsidie aan de Industrieschool voor meisjes. Voorstel tot afschaffing der kermis. Beslissing in zake het onderhoud der Laan van Nieuw Oosteinde. Pensioenfonds voor weduwen en weezen meenteambtenaren. Concessie aanvraag voor de oprigting van een pier te Scheveningen. Verbreeding der Lange Pooten. Demping der Prinsegracht. Rioolstelsel hier en te Scheveningen. Oprigting van eène school voor m. u. 1. onderwijs te Scheveningen. SpoÖrweg naar Scheveningen. Doorgraving der Sprank. Overneming van straten. Concessie aanvraag voor een nieuwen tramway. Uitbreiding der waterleiding. Zeebadinrigting voor minvermogenden. ARCHIEVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 16