13. f f Transport T) f 59,101.08 KurzaalLeeszaal en Billard. f 1,040.44 Baden. 639.96 Transporters 375.53 127.27 137.16 716.13 40.— 3.50 36.39 134.42 110.— 52,539.80 345.28 120.— 418.70 462.25 319.03 225.— 158.50 934.95 106.65 1,695.67 339.75 20.41 233.84 484.89 91.50 254.91 56.40 183.35 HO.— Aan Bloem Gember Olijf-Olie Melk en room Wijn Gedisteleerd IJsvrachten Tafellinnen Naailoonen tafellinnen Porselein Glaswerk 9 Aardewerk Tafel- en dessertmessen Vertinnen batterie de Cuisine Bloemen Reparatie zeeften Kellner platen pCts-gewijze verkoop Table d’Hète-kaarten 9 Bijschilderen eetzaal Aan Tijdschriften en nieuwsbladen. 9 Pianohuur 9 Reparatie orgel Onderhoud billard ’t Boenen parketvloer 9 Bijschilderen kurzaal Aan Zeilenmaker. 9 Wagenmaker 9 Zadelmaker

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 162