15. f I f Onkosten-Kekening. n Salaris-Rekening. f 29,675.20 Aan loonen Specificatie der Salarissen. Transportere f 12,105.75 I Aan Groene zeep Verwer en glazenmaker Stucadoor Schoorsteenveger Loodgieter Smidswerk Aankoop en onderhoud gasornamentan. Soda Eau de Javelle en anli-chloor Geneesmiddelen voor het personeel Voeding van bedienden na de sluiting Postzegels, briefkaarten en telegrammen Verschillende kleine uitgaven 2,000.— 1,200.— 800.— 125.— 120.— 500.— 1,300.— 1,671.— 340.— 255.— 285.— 2,700.25 809.50 Werkbazen. Aan Timmerman en metselaar 600.30 161.91 141.05 15.99 153.75 125.73 238.47 1,437.20 946.41 1,403.61 427.15 112.— 376.291 884.505 902.25 f 5,052,22 1 Directeur 1 Boekhouder 1 id. 1 Klerk 1 Controleur leeszaal. 1 Huishoudster 1 Chef kok 9 Koks 3 Keukenmeiden 3 Onderkeukenmeiden 2 Kastrolschuurders 20 Restaurant- en tafelbedienden 5 Buffetjufvrouwcn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 164