15. BALANS. UITGAAF. ONTVANG. f 5,942.10 cn 63,744.00 56,798 35 59,101.08 1,040.44 s 5,136.38 11,021.15 f 195,192.05 f 195,192.05 f 4,452.50 zoodat de kelder meer bevat 4,084.81 2,485.17 2,360.30 1,516.05 31,550.82 46,991.08 1,130.25’ 5,052.22 1,437.20 29,675.20 5,770.445 1,029.15 3,317.— 21,175.60 Hierbij moet nog gevoegd worden, dat bij de sluiting van het bad- saizoen aan wijnen en gedisteleerd in den kelder lag voor eene waaroe volgens inkoopsprijs vanf 17,060.93* terwijl dit in 1875 bedroeg12,608.42* Aan Kamerhuur ƒ31,182.70 Service. Muziek Wijnrekening. Buffetrekening Restaurant, table d’hóte en diners apart Kurzaal, leeszaal billard Binnenbaden Buitenbaden Aan onderhoud en aanvulling kamer- en ander meuble ment. Aan Wijnkelder buffetten Restaurant, table d’hóte en diners apart - Kurzaal, leeszaal en billard. Binnen- en bui tenbaden Publieke verma kelijkheden Verwarming en verlichting Belastingen Administratie en drukwerk. Werkbazen Onkostenrekening Salarisrekening Voordeelig saldo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 166