I <1 - J| VERSLAG omtrent den uitslag der exploitatie van de Duinwaterleiding gedurende het dienstjaar 187576. Bijlage 14. De toeneming van het verbruik was in het afgeloopen exploi- tatiejaar aanzienlijk. Op 30 April jl. was het volgend aantal perceelen in genot van duinwater: 61 perceelen van de 41!» 68!» 421 477 248 210 140 63 22 16 9 1' klasse. 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10» 11' 12' 3316 woningen in hofjes. Gemeentegebouwen 25, waarvan 5 op watermeter. 255 perceelen volgens watermeter. Totaal 6371 perceelen. Tegen 3316 in het vorige jaar. Zoodat de vermeer dering bedraagt 3055 perceelen of 48 pCt. n r> n r> T) n r> r r> n n n r> n n r> r> n r> n r> T> r> r> T) T) T) T> n T) T) r> T) A. Levebing van duinwateb.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 167