14. jte Bovendien werd duinwater verstrekt voor: In stallen voor: r zoodat verbruikt werd 543 000 M3. Het verbruik was verdeeld als volgt: Voor de Gemeente: 1°. n r> Te zamen 25 535 M’. Volgens watermeter: 2". T> 3°. n Totaal 543 000 M!. ik In het geheel werd geleverd Voor verlies gerekend 5 pCt. Straafbesproeijing Openbare kranen Fonteinen Volgens meter 156 Badtoestellen. 2 Urinoirs. 118 Closets. 409 Ares besproeijing. 571 500 M3. 28 500 of ongeveer 1490 M3 per dag en 234 liters per perceel en per dag. 11550 M’. 1 719 1 250. 11016 J Zoodat voor de particuliere perceelen woningen in hofjes en scholen overblijft413 765 Bij particulieren en in de landsge- bouwen103 700 V - - 109 paarden. 22 rijtuigen 2 wiels. 98 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 168