1 14. 1875 Te zamen 1719 M3. Voor de straatbesproeijing in 1875 Te zamen 11550 Totaal 13 269 M3. 1". 2°. 188 505 413 765 M’. Te zamen 2 928.85 225 260 De hoeveelheid van 413 765 M3 geleverd aan diverse par ticuliere perceelen en scholen kan verdeeld worden als volgt Door de hofjes werd betaald f 2 928.85 of 0.013 per M3. Mei Junij Julij Augustus 1876 de hoeveelheid door de hofjes verbruikt bij benadering gerekend op225 260 M3. de hoeveelheid voor de perceelen van de 1’ tot en met de 12e klasse, benevens voor de scholen 2 880M3. 3 159 3 574 1 937 217 M3. 210 217 200 171 155 81 79 82 95 98 114 Door de openbare kranen werd verbruikt in: Mei Junij Julij Augustus September October November December Januari) Februarij Maart April n T) n r r r n T) n n n n n n n n n r> r> n T) r> n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 169