p I 14. stand waarop het in de panden kan worden gebracht, terwijl de twee laatste kolommendie uit de eerste berekend zijn bevatten de breedte van de strook duin, waarop de kanalen werken en de hoeveelheid water, die daaruit jaarlijks kan op gezameld worden. Deze hoeveelheid komt overeen met een gemiddeld dage- lijksch verbruik van 9700 M" of ongeveer het zesvoudig van het verbruik van het dienstjaar 187576. De bovenstaande berekening is als laag te beschouwen, om dat in de eerste plaats de gemiddelde terreinhoogte op 100 meters afstand uit de kanalen belangrijk stijgt en de werking der kanaalpanden zich dus over een breedere strook doet ge voelen dan in de kolom 5 opgegeven. In de tweede plaats zal het verlies door verdamping zich veel minder doen gevoelen naarmate het waterpeil in het zand zakt en dus minder blootgesteld wordt aan den invloed van de buitenlucht. Hoe dit ook zij, men kan stellig aannemen dat met de be staande kanalen eene hoeveelheid kan geleverd worden van gemiddeld 9000 M’ per dag. i. 2? 3. 7. Strook duin in werking. Kanaal- 6. 4. panden. Oppervlakte Lengte. M'. M*. M’. M*. M«. 2525 le pand. 3.50 DP. 0.50 DP. 1600 4 040 000 1 414 000 1000 1900 1900 000 665 000 2r 2000 i 2 640 000 924 000 3' 1320 2300 322 000 4<’ 920 000 227 500 250 2600 5' 9.60 - 650 000 3.00 3 552 500 10150000 Productief vermogen van elk pand. Gemiddelde terrein- hoogte, i Hoogste stand van het water. I Breedte. 400 5.20 -4- 0.50 -4- 6.80 4~ 1.50 4- 8.20 4- [2.50 4~

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 177