14. V 2gh V 1.505 f l- /h' i Gedurende den laatsten zomer zijn naauwkeurige proeven genomen met de stoomwerktuigen, waaruit bleek dat de op brengst 0.640 M3 per omwenteling bedraagt, gelijkstaande bij 12 omwentelingen per minuut met eene hoeveelheid van 460 M5 per uur. De werktuigen zullen dus gedurende circa 20 uren per dag in werking moeten zijnom bovenstaande hoeveelheid te leveren. waar V Ofschoon men met den inhoud van het bestaande hoogreservoir bij een dergelijk verbruik zou kunnen volstaanzou echter eene vermeerdering van dezen inhoud tot op 2500 M 3 overweging verdienen. Bij de hierop volgende berekening van den kostenden prijs van het water is hierop gerekend. De tegenwoordige hoofdbuis heeft een middellijn van 0.457 M. bij eene lengte van 3000 M. tot de eerste vertakking in de Laan Copes van Cattenburch. De hoeveelheid, die deze buis kan leveren op het genoemde punt, vindt men uit de formule: Q 0.7854 d3 v hier is: v de snelheid van het water g de snelheid van een vallend ligchaam na verloop van 1 seconde. Eene kleine vergrooting van het filtreerend vermogen zal noodig zijn om de bovenstaande hoeveelheid te zuiveren. Dit werk is echter als onbelangrijk te beschouwen en van weinig invloed op de vergrooting van het oorspronkelijk kapitaal. IV. HOOGRESERVOIR. II. WERKTUIGEN. V. BUIZENNET. III. EII.TER8.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 178