14. I M. n r> M3 T) T) T) T Ti 1. r> T) rt T) r 15 000.— 7. 50000.— Transporters f 2 253 000. 2. 3. 4. 5. 6. per seconde of minuut of uur ƒ2 068 000.— Nihil. 20000.— 100000.— Nihil. h de vermindering van drukhoogte I de lengte der leiding 3000 d de middellijn 0.45 een coefficient 0.0191 Q de hoeveelheid water per seconde. Men vindt: I 1.234 Q 0.1963 11.78 707 dus ruim voldoende. De drukking zal in de stad gemiddeld bedragen 23 meter. Uit het bovenstaande blijkt dat op een paar onderdeelen na met de tegenwoordige inrichting van de waterleiding eene hoeveelheid water van ruim 9000 M3 per dag kan worden aan gevoerd. Om na te gaan welke de kostende prijs van het water zal zijn bij eene levering van 9000 M3 per dag, heeft men de navolgende gegevens: Het kapitaal voor de waterleiding besteed bedroeg op 30 April van dit jaar ƒ2 067 815 29 stel Voor de uitbreiding der kanalen. der filters vergrooting van het Hoogreservoir. - vergrooting van de pompwerktuigen van de gebouwen voor het n Uitbreiding personeel Hoofdleidingen. De hoofdleidingen zijn bijna in alle straten reeds gelegdzoodat voor de levering van 9000 M3 per dag eene uitbreiding van 10 000 M1 ad ƒ5 als maximum is aan te nemendus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 179