M 2. b. 1. 3. 4. 5. 6. 7. Ude Afdeeling. 1 s t e t ij d v a k. Registers op de verschillende notulen van 17 November 1813 8 October 1851. Registers op de gedrukte verordeningen, publi cation, enz. over dat tijdvak. a. 1. 2de tijdvak. Alphabetische registers op de agenda’s. De uitbreiding, die het archief heeft ondergaan, bepaalt zich uit den aard der zaak tot het laatste tijd- verandering gekomen. De in het verslag over dat jaar opgenomen opgave der aan het archief aanwezige registers wordt hier herhaald; zij zijn: Chronologische Inventaris van het oud archief, welk register in druk voorhanden is, en Inventaris van het nieuw archief, die eigenlijk niets meer kan zijn dan eene inhoudsopgave in chronologische orde. Alphabetische Isle Afdeeling. Register op de notulen der Kamer van Politie en van Burgemeester en Wethouders van 1802 1810. Register op de notulen van den Burgemeester van 18081810. Registers op de notulen van het Gemeente bestuur van 18111813. Register op de gedrukte publicatien, loopende tot het jaar 1813. o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 17