I 5 14. a. c. d. e. De bestaande werktuigen kunnenzooals vermeld leveren 460 M3 per uur. 1 Zwarte het Wassenaarsche Slag. Lengte DP. om de geheele duinstreek te De uitbreidingenbenoodigd draineeren, zullen zijn als volgt: 1 kanaalpand van 1500 meter lengteuitkomende op het bestaande 1' pand met eene bodemdiepte gelijk DP. Daarvoor te verwerken per str. meter 40 M3 ad f 0.45. 1 kanaalpand in de richting van de Bierlapuitkomende op het bestaande 2e pand. Lengte 1500 meter, bodem* diepte 0.50 M. DP. Daarvoor te verwerken per str. meter gemiddeld 38 M3 ad f 0.45. 1 kanaalpand in de richting van de „Bierlap,” uitkomende op het 3e kanaalpand. Bodemdiepte 1 M. DP.lengte 1800 meter, per str. meter 30 M3 ad f 0.45. Verlenging van de bestaande kanalen door de pan” in de richting van 1200 meter, gemiddelde bodemdiepte 2.50 M. Te verwerken per str. meter 39 M3 ad f 0.45. üitdiepen van het 3e kanaalpand van 1.00 M. DP. tot 0.50 M. DP.te verwerken 3000 M3 ad ƒ0.40. Uitdiepen van het 4« kanaalpand van 2.00 M. DP. en het 5' van 2.50 M. DP.beide tot op 1.50 M. DP. Te verwerken 2000 M3 ad 0.40. Deze werken, die langzamerhand ten uitvoer behoor en ge bracht te worden, kunnen in den drooge plaats hebben. 4°. Welke uitbreidingen zullen de verschillende onderdeelen der waterleiding moeten ondergaan, om een voortbrengend vermogen te verkrijgen gelijkstaande met dat der duinen Op bladz. 9 is aangetoond dat de duinen kunnen voortbrengen eene hoeveelheid van 5 250 000 M3 per jaar. Om deze hoeveelheid te kunnen leverenmoeten eenige onderdeelen van de bestaande‘inrichting worden uitgebreid. b. •g I. KANALEN. II. WEBKTVIOEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 181