I 14. I 2 500 000 Kanalen. 101000 II. Werktuige 115 000 Filters Nihil. IV. Hoogreservoir Nihil. Transpor tere ƒ2 716 000 - 25 650 - 24 300 - 21 060 2000 990 a. Uitbreidingen Machinegebouw 40 000 b. Reserve werktuig- 75 000 - 17.10 - 13.50 - 17.55 d. Het kapitaal voor de Duinwaterleiding besteed, zal dan zijn ongeveer als volgt: Reeds in rekening gebracht Verder: De nieuwe Scheveningsche weg. Het Scheveningsche Park. Het „Kleine Veentje” in het geheel. De „Zusterpolder” De Koningskade. Zijstraten langs den Bezuidenhoutschen weg. De lengte van de voor deze wijken benoodigde leidingen kan geschat worden op ongeveer 20 000 meterswaarvan 10000 meters reeds in rekening zijn gebracht, zie bladz. 13. I a. pand lang 1500 M. ad 18.27 000 1500 1800 1200 Uitdiepingen van eenige verder bestaande panden c. a. 5000 M3 ad ƒ0.40 Onvoorzien I. n n T) n n n. III. n n n b. c. e. i l VI. AANLEGKAPITAAL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 183