1 14. l' Transport ...f2 716 000 82 000 2 000 VI. Onvoorziene uitgaven ƒ2 800 000 a. I - 17 000 80000 f 0.04 per M3. Het bovenstaande zamenvattende is daardoor aangetoond i a. dat het dagelijksch verbruik van water in deze Gemeente ƒ25 000 - 7000 - 3000 - 2000 - 3 000 - 2000 - 21000 De uitgaven door de exploitatie te dekken, worden dan: Rente van 2 800000 ad 5 pCtƒ140000 b. Exploitatiekosten. Personeel Onderhoud van de kanalen en filters ld. der pompwerktuigen Id. van het buizennet Id. van de gebouwen Gereedschappen Brandstoffen, olie, v$t enz. Afschrijvingen wegens waardever mindering De kostende prijs van het water zal dus bij de levering van 5 250 000 M3 per jaar zijn: 220 000 5 2500ÖÖ la V.w Buizennet. a. Doortrekken van de hoofdbuis over Scheveningen3500 M.1 ad 12 42 000 b. 10 000 M. hoofdleiding ad 4.- 40 000 Te zamen f 220 000 SlOTBEMEBKIN6EN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 184