I 14. 14. d II f I L I I f- Exploitatiejaar 1875—76. OMSCHRIJVING der UITGAVEN. Bedrad OMSCHRIJVING der ONTVANGSTEN. Bedrag. ii I. Exploitatiekosten. f 50453 Toevallige bate (non-valeur 1874/5) met 213.00 Huur van watermeters. II. ƒ126 350.53 54 Transportere Transportere ƒ126 350.53 i 1 155.00 206.28 580.60 140.00 125.00 990.13 60.22 5 376.24 3 955.05 5 155.01 138.24 2 610.25 5 e. 9- 337.425 495.89 5 788.135 21.00 1 214.465 380.815 229.33 5 95 423.01 3 780.09 190.46 282.58 44.54 10 714.98 i Gemeentegebouwen volgens abonnement 1 d. Gemeentescholeni Fonteinen Hofvijver I Gasthuis Zuidwal volgens meter. i Hoogere BurgerschoolI 35 070.745 12 458.705 2 928.85 van straten cn pleinen REKENING en VERANTWOORDING^ Waterverbruik voor rekening van de Ge- I meente a. Besproeijen van straten cn pleinen b. Openbare kranen c. Gemeentegebouwen volgens abonnement nkolen voor de stoompompwerktuigen smeer, takkebossen, enz ichting pompstation en machinegebouw Stellingen aan roosters dement Directie en opzichters 'Idiging kraandraaijers en verdere ëmploij eerden ïrhoud der werken aan het pompstation ld. stoompompwerktuigen ld. gebouwen [riëel en gereedschappen. likundig onderzoek duinwater nkoop van microscoop Isportkosten van steenkolen naar het inpstation [werkenbureau- en teekenbehoeften I pten, briefport en andere onkosten ‘.ving van watermeters icht i overschrijvingen van Debiteuren 'aleurs wegens oninvorderbare posten. I, hsen van kapitaal over 1 jaar Volgens art. 1ABCD van het Tarief art. 1 E Watermeterj i| In Hofjes I. Opbrengst duinwater.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 187