14. 14. Bedrad OMSCHRIJVING der ONTVANGSTEN. OMSCHRIJVING der UITGAVEN. Bedrag. Per transport Diverse mandaten III Uitbreiding der werken. II ■-1 L ii 24 665.62 j 132 041.98 i /1998| Transporter? Transporters f 258 392.51 I I B 1 I I I! 10 974.46 j 20 610.36 'l f 5465a ij Gemeente ’sGravenhage diversen [I f 47 252.73 P 509.91 |l 485.00 797.60 1 483.43 172.00 ■ten voor liet leveren en leggen van ■ienstbuizen met koperen schroefkranen uitbreiding van het buizennet met ■jbehoorende werken koop van watermeters I ering van gegoten ijzeren buizen I ren hulpstandpijp Hoogreservoir ■dse op het pompstation ■oten Ijzeren kleppenkast met deksel aanbrengen ■dbluschmiddelen pompstation ■riëel voor een aan te leggen telegraaf, ■deren der werktuigen en standpijp ■tellen houtwaren enz. pompstation ■kloonen voor den aanleg rekening van den lsten aanleg uit- ■taalden ■rhoudstermijn gegoten ijzeren buizen II ld. stoompompwerktuigen Ij ld. buizennet en ingehou- ■n waarborgsom Per transport f 126 350.53 126 35i 18 M IV. ii I ii 1 8 028.515 12 364.28 2 234.10 1 245.00 1 218.97 5||

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 188