i I i 14. 14. 'I 1 946.80 Ij 1.3 ~.vrv,- OMSCHRIJVING dek UITGAVEN. Bedi OMSCHRIJVING dee ONTVANGSTEN. Bedrag. j f 258 392.51 Per transport Per transport 77 31 Meer Uitgaaf dan Ontvang 13 579.37 |l I ƒ199 85’, 477.32 I' 71.62 I ƒ27723 18 846.50 s 277 239.015 467.95 |i 661.44s 1 642.00 I e. F III. Gemeente ’s Gravenhage. Ktelooze aanleg van hofjes en perceelen der le en 2e klasse mleg van waterleiding in gemeentege- bouwen mleg van 2 gemeente-urinoirs ld. brandkranen in de stad veren en schilderen van bordjes voor afsluiters en brandkranen ^stellen ter besproeijing der straten I isten voor de bediening van openbare en sproeikranen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 189