L 14. 14. I WINST- en VERL1 SEEN ING, Debet. Credit. van de dienst 4.37 i II Saldo Verlies 80 768.75 3 257.23 935.24 1 155.00 206.28 11041 1216 55 !i 3 150J 1901 2821 2131 3311 4951 788 21 1214 95428 380 229. 10 7141 5 3761 4 2481 L' oevallige bate (non-valeur 1874—75) I. Opbrengst van duinwater. )lgens art. 1ABCD van het Tarief. art. 1 E (Watermeter) hofjes 35 070.74* 12 458.70* 2 928.85 I --50 458.30 Steenkolen-rekening Vet, smeer, takkebossen, enz Verlichting pompstation en maehinegebouw Herstellingen aan roosters Tractement Directie en ppzigters Bezoldiging kraandraaijers en verdere geëmployeerden Onderhoud der werken Scheikundig onderzoek duinwater met aankoop van een p microscoop Transportkosten van steenkolen naar het pompstation. Drukwerken, bureau- en teekenbehoeften Algemeene onkosten Beproeving van watermeters Erfpacht Rente-rekening Af- en overschrijvingen van debiteuren Non-valeurs wegens oninvorderbare posten Waardevermindering wegens slijtage van het buizennet de watermeters de gereedschappen f 135 423.89* f 135 423 abonne- Huur van watermeters 580.60 140.00 125.00 990.13 60.22 jvering van duinwater aan de Gemeente ’s Gravenhage Besproeijen van straten en pleinen Openbare kranen Gemeente-gebouwen volgens ment Gemeente-scholen Fonteinen Hofvijver. Gasthuis Zuidwal volgens meter Hoogere Burgerschool t ■jr I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 190