u. 14. 5 BALANS Mei 1876. I 300 374.8 t b Debet. Credit. leldleening 250000.— Id. 1 393 500.— Id. 178 200.— Id. Gravenhage. ƒ2 067 815 ƒ2 067 815.29 I 795 243.0 69 594.3 50039.- 3 80).- 147 5811 233 326. 133 046. 2 796.1 485. 10 014. 1 048. 301. 13 694. 171 739. 53 961. 80 7681 213 192.32 5 32 922.96 5 Gegoten ijzeren buizennet met afsluiters Diensthuizen met koperen schroefkranenenz. Gebouwen Wegen en bruggen Terrein stapelplaats en lossteigers Stoompompwerktuigen Kanalen in de duinen Filters, bezinkingsreservoirenz Materieel en gereedschappen Materieel voor een aan te leggen telegraaf Watermeters Houtwaren, stellingen, enz., pompstation Brandbluschmiddelen Magazijnrekening Rente-rekening aanlegkapitaal Nadeelig saldo over de exploitatie 1874/75 Winst- en verliesrekening ïemeente

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 191