il 14. 14. fl Bedrag. UITGAVEN. ONTVANGSTEN. Bedrag. Administratie. i! 50 458.30 oevallige bate (non-valenr van de dienst II Itrar van watermeters 935.24 213.— het pomp- 18 92M Voordeelig saldo f 54 655.1 ld. ld. art. 1E(watermeter) n Hofjes 337.42 5 21.— 3 970.55 282.58 44.54 3 955.05s|l 155.01 138.24 2 610.25 5 35 070.74s 12 458.70s| 2 928.85 il 3 261.60 s I 54 655.14 s 1 214.46 s 380.81s 229.33 Wedden Directie en Opzichters f Drukwerken, bureau- en teekenbehoeften Vrachten, briefport, enz 30 927.5 I i 23 727.1 935.24 f 4.37 s|| 3 257.23 I D, van het Exploitatie. Bezoldiging kraandraaijers, enz Steenkolen, vet, smeer, enz Verlichting pompstation en machinegebouw Herstellingen aan roosters Onderhoud werken aan het pompstation der stoomwerktuigen I der gebouwen Materieel, gereedschappenkoperen kranen Scheikundig onderzoek duinwater met aan koop van microscoop Transportkosten steenkolen naar station Beproeving watermeters Erfpacht Af- en overschrijvingen Non-valeurs wegens oninvorderbare posten W aterverbruik. rolgens art. 1A, het tarief B, C, 5 376.24 II 187475 betaald) ^vering van duinwater aan de Gemeente I s Gravenhage 10 714.98 j 495.89 s) 788.135| \f 11 999.01 If E I! 4 i' i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 194