1 i il J ill 16. Bijlage TABEL van ë-s s s a a 25 in 1876 voorgekomen gevallen van besmettelijke ziekten. MAANDEN. 7. 6. 5. 3. 2. 4. 1. 53 2 2 2 JANUARIJ 77 1 2 FEBRUARI J 24 3 3 MAART It 10 1 1 3 APRIL 10 2 1 MEI 18 2 1 1 2 JUNIJ 7 2 2 JULIJ 6 2 1 1 1 1 AUGUSTUS 6 3 SEPTEMBER 10 7 2 1 OCTOBER 14 11 1 1 2 5 NOVEMBER 39 17 2* 3 1 2 DECEMBER. 274 45 4 9 18 21 TOTAAL g o K 5 s c tn 8. (*j Een van deze gevallen deed zich te Scheveningen voor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 200