17. De Commissie van bijstand in het beheer van het Gasthuis, F. M. van per Duijn, Voorzitter. W. Dietz. Secretaris. mogt; dat ook zijn verslag met lof spreekt van den kundigen en ijverigen Chirurgijn Dr. H. de Zwaan, dat de verdiensten van den Huismeester-Boekhouder W. F. G. de Rui.tter daarin evenzeer worden geprezenen dat wij ons in beide opzigten volkomen met zijn gunstige meening vereenigen kunnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 203