’s Gbavenhage, 12 Februari) 1877. 73 56 129 562 648 562 1210 67 585 625 1210 1076 134 822 238 38 812 8 23 33 40 458 396 122 625 478 74 514 134 426 116 38 45 153 1057 1210 925 156 69 516 84 541 585 447 82 9 28 55 113 871 1 5 22 73 413 In de 2de Afdeeling werden verpleegd Te zamen Bijlage 18. Op den 31sten December 1875 zijn in het Gasthuis onder behandeling gebleven: Met inwendige ziekten werden, verpleegd. Chirurgische gebreken Op de Kraam-Afdeeling Kinderen Te zamen In 1876 zijn hierbij gekomen dus behandeld. Van deze zijn ontslagen overleden In behandeling bleven op 31 Dec. 1876 In de 1ste Afdeeling werden verpleegd In de 1ste klasse 2de 3de 4de 5 de n n T) T> r> n n n n n n Patiënten. Mann. Vrouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 204