18. 585 625 1210 Te zamen 178 320 142 T) D r> n r> r r> r> n n T) r n T) r> r> T) n n r> r> n n n n r> r> r> r> r> n n r T) Te zamen 1057 516 541 Van n T) n n n r Transport In 1876 zijn opgenomen T) n 74 32 17 4 8 5 Patiënten. 153 1057 2 6 14 *1 38 4 4 1 2 70 23 39 6 13 Maun. 69 516 8 11 46 2 62 8 10 3 7 162 54 96 14 45 22 74 50 31 9 15 8 Vrouw. 84 541 6 5 32 1 24 4 6 2 5 92 31 57 8 32 22 18 14 5 7 3 Van deze leden aan: Algemeene ziekten Producten van nieuwe vorming (goed aardige) (kwaadaardige) Uitwendige beleedigingen Poging tot zelfmoord Ziekten van het zenuwstelsel de geestvermogens n oogen neus ooren ademhalingsorganen. het hart en vaten de spijsverteringsorganen lever en milt urine organen mannel. geslachtsorganen vrouwel. n Syphilis Ziekten van de huid beenderen gewrichten spieren de 1210 behandelde lijders zijn ontslagen 925, dus 76 pet. gestorven 156dtis 12 pet. Het aantal verpleegdagen voor de 1210 patiënten bedraagt 50,379.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 208