18. 8 vrouwen. 25 33 37 42 63 53 70 Phthisis pulmonum. Pleuro-pneumonia dextra. Carcinoma hepatis. Necrosis port, cerebri. Dysenteria. Marasmus senilis. Voor de ontslagen zieken was de gemiddelde verplegingsduur 49 dagen. Voor de overleden zieken was de gemiddelde verplegingsduur 30 dagen. Phthisis pulmonum. Pneumonia chronica. acuta duplex. In Januarij zijn gestorven 8 mannen. Leeftijd. 22 jaren. In Februarij zijn gestorven 9 mannen. 20 jaren. 68 43 42 43 46 58 60 73 Catarrhus intestin. 46 71 55 62 62 56 65 6 maanden. Nephritis parenchym. chron. Mening, cerebr. acut. Gangraena senilis. Apoplexia cerebri. Tuberc. puim, et intestin. Oedema pulmonum. Pneumonia sin. subacuta. Carcinoma ventriculi. uteri. Apoplexia cerebri. r> T n n n T) n n n n n n T> r r> n n n r n Ziekten. T> r> n n Ziekten. r> T) Leeftijd. r> n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 209