18. r> n 2 1 n n 1 1 3 Te zamen 129 56 73 1 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 Maim. 31 Patiënten. 84 1 1 4 2 2 3 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 Vrouw. 53 1 1 2 1 1 1 2 Transport Abscessus in reg. colli Anthrax Gonarthritis Olenarthritis Spondylitis Coxarthritis Ankyl. spur, genu dextri Caries femoris dextri ossis metacarpi III Man. dext. n n SÏD. Voor het eerst geroepen aan Uwe Commissie het jaarlijksche verslag in te leveren van al wat in 1876 met betrekking tot het Gasthuis is voorgevallen ligt het wel voor de hand M. H. dat ik mij vooraf met een woord van hartelijken dank tot u richt, voor het groote blijk van vertrouwen, dat ge in mij hebt willen stellen door mij voor de vacerende betrekking van Geneesheer-Directeur dier inrichting te hebben aanbevolen. Houdt u overtuigd, dat het steeds mijn streven zal zijn, u in dat gunstig oordeel te bevestigen en dat ik mij daartoe met alle kracht zal wijden aan de zorgen van ons ziekenhuis, mij door mijnen hooggeacht cn voorganger Doctor van Ti en hoven Onder zulke gunstige voorwaarden ter besturing achtergelaten. r> Ulcera cruris Fractura colli fem. sin comm. tib. et fib. sin. Eczema faciei pedum Immundities Vuln. lacer. tegum. capitis eaesa man. sin Carcinoma penis Hernia retenta Graviditas

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 216