2t. Nieuwe verbruikers. Lantaarnen. G a s p r ij s. Olielichten. Uitbreiding der publieke verlichting. straten werd publieke verlichting Bij Raadsbesluit van den 18den Januari 1876 werd dat van den 23sten Februari 1875 waarbij het aannemen van nieuwe verbruikers tijdelijk was verboden, opgeheven. Van dien dag af tot op den 31sten December zijn toegetreden 876 nieuwe verbruikers. Het getal publieke lichten werd in het jaar 1876 met 152 vermeerderd. In den loop van het jaar werden met uitzondering van 2, alle nog bestaande olielichtendie deel uitmaakten van de publieke verlichting, door gaslichten vervangen. In de volgende wegen en aangebracht tegen in die rekening is begrepen de rentebetaling van het voor de oprigting der nieuwe fabriek tot op den 3Osten Juni uit gegeven kapitaal. De eerstvolgende afsluiting der rekening zal nu plaats hebben op den 30sten Juni van het loopende dienst jaar 1876/77als wanneer dan tevens een uitvoerig verslag van de exploitatie zal worden opgemaakt. In afwachting van dat verslag dienen de volgende mededee- lingen. Bij Raadsbesluit van den 4den April werd de gasprijs voor particuliere verbruikers van 12 op 10 cents per Ms verminderd. De prijs voor de publieke verlichting en de gemeente gebouwen kwam daardoor van 7.226 cents op 5.39 cents per

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 226