21. Ambtenaren. de Loosduinsche weg. het Kanaal tot de begraafplaats. de Rijswijksche weg, voor zooverre die bebouwd is. de Koningskade. de Bloemstraat. de Westerbaenstraat. de Zorgvlietstraat. Cantaloupenburg. de Schelpkade. de Nassaukade. de Laan Copes van Cattenburch. de Kortenaerskade. de Hoef kade. de Bazarlaan. langs het Alexandersveld. de Hemsterhuisstraat. de Muzenstraat. de toegansweg naar de nieuwe fabriek. en te Scheveningen de Kerklaan en de weg langs het Oranje Hotel en het Hotel Garni (zee zijde). In verschillende straten werd door het aanbrengen van meer dere lichten de verlichting verbeterd. Den 16den Mei werd voor den dienst te Scheveningen, een afzonderlijk ambtenaar aangesteld. Deze ambtenaar, een be kwaam werkman, is belast met het leggen van pijpen en dienst huizen, het stellen en onderhouden der gasmeters bij verbruikers, het doen van spoed vereischende reparation aan binnenleidingen bij particulieren, het onderhoud van het materieel der publieke verlichting en leidingen enz. in gemeente-gebouwenhet maan- delijksch opnemen van de verbruikte hoeveelheden gas, het innen der gelden en het houden van toezigt over alle zaken de publieke en particuliere verlichting betretfende. Aan’den onder-opzigter der oude fabriek Oh. Aves werd op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 227