21. Nieuwe fabriek. I)i’ Directeur der Gemeente Gasfabrieken K e o s. Bij het rapport over de exploitatie van het dienstjaar 1876/77 zal gevoegd worden een uitvoerig verslag van de oprigting der Nieuwe fabriek. de teer verkocht voor f 1.25 de 100 kilogram en het water voor ƒ0.80 per 100 hectoliter te distelleeren kolen. De prijzen der Coke bleven onveranderd. De verkoop werd door het zachte winterweder belemmerd. Het te huis bezorgen der Coke geschiedde in het einde van het jaar met paard en wagen. •1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 229