21. 21. i A T I E E X P L GAS REKENING. BENOODIGDHEDEN. ONTVANGSTEN. f WINST I E S V R E K E N I N G. \f I f 78161.02 5 117906.04 3903.99 21225.82 94384.37 1 3958.14 1575— 116.80 5663.80 91842.50 39197.54 i 3974.04 i 8409.71s 18020.62 6939.82 10619.50 3394.28 54541.25 5000— 82255.72 0 F le HAH AAR 18 76. 1 H tf u u u tt Saldo II 326891 E N 1«‘ H A AAR 187 6. V E ELIE S. WINST. H i II Saldo 875 82255.72 n 87570.33 1 n Steenkolen Coke Kluitkalk Onderhoud Weekloonen stokerij en zuiverhuis Tractementen Onderhoud publieke verlichting Algemeene onkosten Intresten Aflossing Gasverbruikersvoor oninbare posten van gas van meterhuur 15.39 1.30 473.88 4541.56 23.38 275.79 875: u H - f 326894.985 aldo 1875 asverbruikers emeente gebouwen ublieke verlichting oke oolteer moniakwater iverse nevenproducten ruis asleidingen eterhuur uur binnenleidingen uur buitenleidingen iploitatie of gasrekening Saldo 1875 f 78161.02 s Winst 1876 4094.69 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 230