21. 21. L Debet. I" 283.25 I 7784.09 I 49857.70 12375.— J 8666.56 »j 664898.22 78161.02» 302953.74 171638.26» 3003.27 30488.715 4759.33» 38166.69 7419.10 10499.78 3566.66» 1068.75 701.74 434.77» 134905.88 285.05 2273.90 51734.88 1575.— 200.— 895.32 938.14» 10955.39 38523.20» 6038.35 A A N B E K E N I N G. 31 DEGE ER 18 7 6. Credit. u 1 u II II II u n u H u n n n u n u u u u 82302 Gasfabriek Buizenleiding Diensthuizen particulieren Materieel publieke verlichting Gereedschappen Gasmeters Materieel buizenleiding Goederen in magazijn Vuurvaste goederen Illuminatie toestellen Materieel fabriek en exploitatie Verhuurde servicebuizen Steenkolen Coke Kluitkalk Gemeente ’s Gravenhage v. d. Eist en Matthes te Amsterdam. Duinwaterleiding Maatschappij voor Chemische Industrie Diverse debiteuren Gemeente gebouwen Gasverbruikers (Gas- Cassa ractementen Heeley en C°. te Dordrecht J. Enthoven en C° emeente Ontvanger trestrekening ïkening van diverse crediteuren. apitaal (Oude fabriek Januari 1875) ■tig saldo \f 823025.95 I 1000.- en meterhuur) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 232