18 den stal aan de Achter-Raamstraat f 3,000 - 600 - 625 - 800 - 450 - 700 - 50 - 400 - 40 - 465 - 50 6,880 De Schouwburgwaarvan het onderhoud met de verbeteringen, het personeel en de decoratien ƒ17,017 kostte, bragt aan huurprijs op: eenige kelders Lepelstraat Keizerstraat Hand (Spoorbrug) Onder bovengenoemde werken werden publiek aan besteed 4°. het leveren en stellen van den trap aan de zee zijde, aangenomen door J. A. Raasveldt te ’s Gravenhage voor3,050 2°. het doortrekken van het tweede terras door P. Khaaijevei.d Dzn. te Sliedrechi voor4,895 Aan het gebouw van den Schouwburg werden geene noemenswaardige werken uit gevoerd: het onder houd was echter zeer voldoende, terwijl eenige ver beteringen werden aangebragt. Intusschen blijven er nog onderscheidene zaken te doen over, waarvan de wenschelijkheid niet kan worden ontkend. Tegenover deze uitgaven staan de volgende inkom sten, zijnde de huurprijzen van: de Arrondissements-Regtbank het gebouw aan het Zieken huis op den hoek der Varkenmarkt Beestenmarkt tegen de Groote Kerk aan de Raamstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 24