22. 6de schoolwijk: Mr. A. de Pinto, Mr. C. J. E. Graaf van Bylandt en Mr. L. G. Gbeeve. De Plaatselijke Schoolcommissie, E. G. P. Geetsen, Voorzitter. C. J. E. van Bylandt, Lid en Secretaris. Art. 66. Van de tien vergaderingen, door de Plaatselijke Schoolcommissie in 1876 gehouden, werden negen door den Districts-Schoolopziener bijgewoond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 249