22. Lett. C. STAAT HET GETAL KINDEREN, over 1876 de scholen te ’s Gravenhage bezocht hebben. AANTOONENDE r DIE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 254