I I M' II I I I >1 I I ;J!| I-1-||-l-M— 22. I 39 22. 1 5] a) II ,il E !!H 276,1 3071 216! 211 227 259 174 266 131 230 216 173 166 173 120 139 62 NAAM ror.iA ■a/sgex. WOONPLAATS. DER I 15 Jan. ulij. 15 April. 15 Julij. O N D E II W IJ Z E K S. J M. J. M. J. M. J. M. J. J. M. J. M. Openbare scholen. 295 188 257 257 Armenscholen. 234211 in 1 1 J'28771269312904| Totaal op de Gemeentescholen 2033 2250 2096J2927 2706 2140 2069 Bijzondere scholen. 66 i 62 63i 66 i J. P. Schaberg,- School d. Ned. Herv. Diac.: Achter het Stadhuis .1 49 34; 54 54 60 61 60' 60 33 33 33 Riviervisphmarkt 2027 M 2670 Transporters 1296! 1169 Molenstraat Willemstraat [Molenstraat 81 43 267 146 98 65 122 146 62 801 14 315: 194 66! 76 12 80. 5 81 15 Waarvan kosteloos onderwijs genietende. 79 13 312 185 66 2 80 5 63 15 34 ld. Brouwersgracht. Hekkelaan Breedstraat Seheveuingen Nobelstraat (2). 29' 209* 21 80* 27; 226 216. WAARVAN KOSTELOOS ONDERWIJS GENIETENDE. 26! 326; 79 13 307 216 211 227 259 174 266 131 230 216 A? o 80 42 282 138 72 57 147i 60' 80! 52 15 39 80 6 251 405 35 77 14 248 401 544 262 96 126 2 80 25 292 200 195 198 276 177 287 121 180 233 226' 216; 54 15 39 86 7 249 395 311: 191; 661 20 324 196 202 170 300 150 252 121 190 239 141 154 81 82 28) 135 299 209 219 242 62 325 184 141 63 39 34 26 325 320 225 206 196 290 179 243 131 239 220 83 5!i 64 292 200 195 198 276 177 287 121 180 233 172 144 149 77 82 47 26 321 60, K 52 15 37 82 10 249 401 62 14 38: 20 330 20 338 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (1) Geopend op 1 September 1876. (2) Opgeheven in den loop van 1876. 303 i 179 66| Z. O. Buitensingel .Lange Lombardstr. (2): .iHooge Westeinde .iSlop de 3 Boeren. .1 ld. 2761 196 202 170 290! 300! 1VO ir... 305! 302 208 224 234 258 159 268 66 330 212 171 52 41 37 82 10 i. 249 401 324 320 176 66 170 225 173| 178 -|i 165; I Badhuisstraat (Schev.), 178 121 543 264 96! 32: 112 o 79 24, 67! 15 34 65! 16: 31; 166! 168 164! 146 165 147 I 78 91 12656 3074 2773: 2098 2057 2129 2092 2083 2033 [TAL DER LEERLINGEN. "GETAL LEERLINGEN 17 18 19 20 21 D. W. C. Kool, Waalsch Weeshuis 22 J. C. Neuman, Luthersch Weeshuis 23 24 I 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 21 79 5 545 256 96 137! 83! 24: 193: i 195 205! I 279! 246, 188179! 1941 300 279| 170! 237 225! 219 15 Oct. I 15 Jan. M. J. Gemiddeld getal der 15 Oct. |leerlingen. MS H. F. van Rosmalen, Burger-Weeshuis C. H. Vermeulen, R. Kath. Weeshuis Mej. J. C. de Munnick, idem. 131 179; 239: 190 235 220 239 !73| - 1 - 149 147 77 i 77 295! 320 195! 225 188 2061 24-208 196 •l-ihBB OnA' 176! 179! 150 300; 243! 252 131 121 J. M. Nieuwe Schoolstraat .11 305 302 Zwarteweg Ammunitiehaven 1 Lepelstraat I Lombardstraat j Kortenbosch ITulliughstraat Hemsterhuisstraat (1)J| Keizerstraat (Schev.) Badhuisstraat (idem) .1! 1 Scholen voor]Achter-Raamstraat. minvermogen- Jufvr. Idastraat den. Rnillmicetrnnt i Kerkplein Burgerscholen. IZuidwal (Schelpkade (1) 20! 26! 20! 26 325; 3231 334! 329 53: 16 37! 86 131 248: 404 79, 41 271 138 82 61 ®*1|2645 2007||1297|1172|1294|1185|129o|1163|1264|1155;|2680 2043 63i 66 61, 329 3241 321! 177 213; 179j 137 166! 62 49I 37; I 38 ^5 34! 64 297 '306, _J 217; 222’ 195 194| 195' I 208! 235 208 269: 241 —J 180 176 297| 276! 300 182; 217! 179 235 66 62 iëj lis 3381 3261 325 202 188; Mi 140 If" 65 5J 41 41 I 31 37 sS 13 248 4W 323. I 77! 61 14 248 401 319 539' 1 264! 96! 131 2:2 208) 193 J| 224 195 *.l| 2341 205 .|i 258; 279 .1 159 188 .11 268 300 G. J. Pontier. A. M. Mallee P. H. Dewald. J. Straub J. Schippers J. F. Haverman W. de Vletter J. Schmal P. J. Teebaal. A. Palte F. Snel R. van der Bruij J. 11. Blum C. A. Hofman Y. Ykema F. Gediking 171 54 H 40 86 7 249 II 395 320 II. Voss, Armenschool Vinccntins a Paulo. |Z. O. Binnensingel A. J. Froesch, idem|hge Westeinde G. M. E. Leenders, Burgerschool idem .1 ld. Mej. Th. J. Duffels, School H. Aloysius. Mej. A. M. van Kempen, R. Cath. Meisjessch. Mej J. C. de Valek, idem Mej. A. J. Verdam, Sch. in ’t gest. de Voorz. K. Veeger, Louisa-Stichting W. F. Goiterman, Char. Societeitsschool.lAmst.- Veerkade A. van Putten, Idiotenschool W. B. Reeser, School van’t Nut v.’tAlgem. Buitenhof F. van Vliet, Pz. E. Wijers H. L. Heijkoop F. Rnmscheidt, School d. Duitsch Ev. gem.Bleijcnburg G. P. Post, idem[Ncbelstraat I D. A. Keuskamp, Geref. Diaconie Weeshuis.! Koningstraat Waalsch Weeshuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 255